Skripta a učebnice

19 položek celkem
učebnice10
476 Kč

Kvalitní publikace zpracovaná sedmičlenným kolektivem erudovaných autorů se důkladně zabývá výkladem činnosti bezpečnostních sborů působících v České republice.

0018
Dějiny státu a práva titulní s.
99 Kč

Publikace je určena především studentům studijních programů veřejné správy.

DS99987700
Kriminologie titulní str. 11.10.21
239 Kč

Publikace se zabývá kriminologií jako vědou o kriminalitě, kontrolou kriminality a prevencí zločinnosti.

0023
učebnice7
179 Kč

Autoři skripta se velice přehlednou formou zabývají nejdůležitějšími instituty občanského práva hmotného tak, jak je zachycuje nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb.

0011
učebnice8
109 Kč

V publikaci jsou čtenářsky přívětivou formou vysvětleny základní pojmy a souvislosti občanského práva procesního, zejména řízení před civilním soudem.

DS99987698
Ochrana obyvatelstva prostřednictví složek integrovaného záchranného systému
229 Kč

Publikace předkládá znalosti, podmínky, právní předpisy a možnosti ochrany při mimořádných událostech velkého rozsahu, které postihují obrovské množství osob a majetkové hodnoty.

57
Praktický zeměpis obálka s. 1
171 Kč

Publikace jasně a přehledně vysvětluje základní zeměpisné dovednosti v praxi. Jednotlivé kapitoly se zabývají topografií (např. terénem, mapami, kompasy a buzolami, značkami,...

138
učebnice13
189 Kč

Publikace se zabývá průmyslovými haváriemi. Jednotlivé kapitoly pojednávají legislativní úpravou problematiky, přepravou nebezpečných nákladů, jednotlivými typy havárií a jejich...

0001
Přírodovědné základy 2.v. obálka s. 1
209 Kč

Publikace je skvělým pomocníkem pro oživení základů přírodních věd. Jednotlivé kapitoly výstižně probírají matematiku, fyziku včetně fyziky jaderné a chemii. Samostatné kapitoly...

141
učebnice9
199 Kč

Předkládaný učební text představuje základ správního práva pro studenty středních a vyšších odborných škol, jakož i pro další zájemce o správní právo z řad nejširší veřejnosti.

39
Střelecká příprava titulní str. 11.10.21
199 Kč

Publikace poskytuje základní nezbytné znalosti o nauce o zbraních a střelivu, základů střelby, zaujímaní střeleckých poloh, jakož i vedení mířené střelby z krátkých a dlouhých...

DS99987699
učebnice16
69 Kč

Autoři sestavili publikaci pro potřeby studentů středních škol TRIVIS, jelikož jedním z jejich maturitních předmětů je praktická i teoretická sebeobrana a biologie.

60
TPH OČ titulní strana 17.3.22
279 Kč

Publikace předkládá velmi ucelený a srozumitelný přehled důležitých institutů trestního práva hmotného.

0021
učebnice4
199 Kč

Publikace se zabývá skutkovými podstatami jednotlivých trestných činů podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.

0034
učebnice5
239 Kč

Publikace pojednává o důležitých institutech trestního procesního práva.

64
Vybrané aspekty ze základů teorie státu a práva titulní str.
189 Kč

Skriptum představuje minimum pro všechny zájemce o studium jakékoliv právní disciplíny.

126
Vybrané kapitoly pracovního práva titulní strana
179 Kč

Autor skripta se velice přehlednou formou zabývají nejdůležitějšími instituty pracovního práva tak, jak je zachycuje zákoník práce č. 265/2006 Sb.

132
učebnice2
215 Kč

Autoři skripta se velice přehlednou formou zabývají nejdůležitějšími oblastmi kriminalistiky. Po obecném úvodu kriminalistiky rozebírají kriminalistickou techniku, resp. její...

52
učebnice14
168 Kč

Publikace reaguje na aktuální problémy, tj. přírodní katastrofy, se kterými se lidstvo ve stále vztůstající míře potýká. Obsahuje klasifikaci mimořádných událostí, kategorizaci...

54

Vstupte do světa středoškolských skript, které Vám pomohou vzdělat se v oborech práva, bezpečnostních činností a krizového řízení.