Vybrané aspekty ze základů teorie státu a práva

189 Kč
Skladem

Skriptum představuje minimum pro všechny zájemce o studium jakékoliv právní disciplíny.

Detailní informace

Detailní popis produktu

1. vydání

Mgr. et Mgr. Michal Baláž, DiS.

Skriptum představuje minimum pro všechny zájemce o studium jakékoliv právní disciplíny. V úvodu se srozumitelně zabývá pojmem státu, jeho znaky a funkcí. Dále pak pojednává o Evropské unii, pramenech práva, právních normách a systému práva. V dalších kapitolách pak přehledně rozebírá objektivní právo a subjektivní právo. Závěrečná část je věnována procesu aplikace a uskutečňování práva. Pro názornost jsou součástí skripta též ukázky ze Sbírky zákonů České republiky, Sbírky mezinárodních smluv, z Úředního věstníku Evropské unie a ukázka nálezu Ústavního soudu. Zajímavostí je slovníček vybraných pojmů a úsloví.

Na výrobu a distribuci publikace finančně přispěla společnost WAKENHAT s.r.o., a společnost TRIVIS a.s.

100 s., 4 textové přílohy, A4, brožovaná

ISBN 978-80-87451-73-1