Naši partneři

Naše společnost dlouhodobě spolupracuje s odborníky ze společností TRIVIS, která provozuje síť Středních a Vyšších odborných škol v oborech Veřejnoprávní činnosti, Prevence kriminality a krizového řízení a bezpečnostní agenturou WAKENHAT s.r.o.

 Společnost Armex Publishing podporuje činnost nestátní neziskové organizace Bezpečná Zóna, která je zaměřena na preventivní činnost v oblasti bezpečnosti se zaměřením na děti, seniory a handicapované osoby.