30 položek celkem
učebnice10
476 Kč

Kvalitní publikace zpracovaná sedmičlenným kolektivem erudovaných autorů se důkladně zabývá výkladem činnosti bezpečnostních sborů působících v České republice.

0018
Dějiny státu a práva titulní s.
99 Kč

Publikace je určena především studentům studijních programů veřejné správy.

DS99987700
lit9
138 Kč

Výsadek britských komandos směřuje tentokrát do Francie. Jejich úkolem je osvobození francouzského chemika, který se zabývá výzkumem organických sloučenin. Od samého počátku...

105
lit8
Akce Výprodej
172 Kč –34 %
112 Kč

Kniha navazuje na předcházející romány Kaišó a Plovoucí město.Vystupují v ní opět hrdinové Nicholas Linnear, Lew Croaker a další. Druhá kůže je poslední ve volné řadě novel o...

102
Kriminologie titulní str. 11.10.21
239 Kč

Publikace se zabývá kriminologií jako vědou o kriminalitě, kontrolou kriminality a prevencí zločinnosti.

0023
učebnice7
179 Kč

Autoři skripta se velice přehlednou formou zabývají nejdůležitějšími instituty občanského práva hmotného tak, jak je zachycuje nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb.

0011
učebnice8
109 Kč

V publikaci jsou čtenářsky přívětivou formou vysvětleny základní pojmy a souvislosti občanského práva procesního, zejména řízení před civilním soudem.

DS99987698
Ochrana obyvatelstva prostřednictví složek integrovaného záchranného systému
229 Kč

Publikace předkládá znalosti, podmínky, právní předpisy a možnosti ochrany při mimořádných událostech velkého rozsahu, které postihují obrovské množství osob a majetkové hodnoty.

57
lit3
Výprodej
169 Kč

Tato pomůcka se zabývá teoretickým i praktickým návodem, jak s maximální bezpečností organizovat převoz peněz a cenností.

87
Praktický zeměpis obálka s. 1
171 Kč

Publikace jasně a přehledně vysvětluje základní zeměpisné dovednosti v praxi. Jednotlivé kapitoly se zabývají topografií (např. terénem, mapami, kompasy a buzolami, značkami,...

138
učebnice13
189 Kč

Publikace se zabývá průmyslovými haváriemi. Jednotlivé kapitoly pojednávají legislativní úpravou problematiky, přepravou nebezpečných nákladů, jednotlivými typy havárií a jejich...

0001
Přírodovědné základy 2.v. obálka s. 1
209 Kč

Publikace je skvělým pomocníkem pro oživení základů přírodních věd. Jednotlivé kapitoly výstižně probírají matematiku, fyziku včetně fyziky jaderné a chemii. Samostatné kapitoly...

141
lit6
67 Kč

Publikace se zabývá základními otázkami psychologie, zaměřené na praktickou činnost profesionálních pracovníků při ochraně zdraví a majetku občanů, příp. organizací podle...

93
učebnice9
199 Kč

Předkládaný učební text představuje základ správního práva pro studenty středních a vyšších odborných škol, jakož i pro další zájemce o správní právo z řad nejširší veřejnosti.

39
Střelecká příprava titulní str. 11.10.21
199 Kč

Publikace poskytuje základní nezbytné znalosti o nauce o zbraních a střelivu, základů střelby, zaujímaní střeleckých poloh, jakož i vedení mířené střelby z krátkých a dlouhých...

DS99987699
lit7
128 Kč

Zahrnuje charakteristiku, vývoj a společenské příčiny vzniku extremistických hnutí se zvláštním zaměřením na skinheads a jeho hlavní směry.

99
učebnice16
69 Kč

Autoři sestavili publikaci pro potřeby studentů středních škol TRIVIS, jelikož jedním z jejich maturitních předmětů je praktická i teoretická sebeobrana a biologie.

60
TPH OČ titulní strana 17.3.22
279 Kč

Publikace předkládá velmi ucelený a srozumitelný přehled důležitých institutů trestního práva hmotného.

0021
učebnice4
199 Kč

Publikace se zabývá skutkovými podstatami jednotlivých trestných činů podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.

0034
učebnice5
239 Kč

Publikace pojednává o důležitých institutech trestního procesního práva.

64
Nahoru
Další produkty